logo AITIGIRIP gal 303 60 96ppp

ASOCIACIÓN DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS E GRADUADOS EN ENXEÑERÍA DA RAMA INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA

Inscrición: Inscrita no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia co nº 36/383.

N.I.F.: G – 27.703.826.

Tipo de Asociación: Asociación Profesional.

Ámbito territorial: provincia de Pontevedra.

Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo © 2014-2021. Todos os dereitos reservados.