Composición da Xunta de Goberno:

DECANO
D. Jorge Cerqueiro Pequeño

SECRETARIO
D. Maximino García Sánchez

TESOUREIRO
D. Ángel Pillado González

VOGAL PRIMEIRO
D. Santiago Canto Iglesias

VOGAL TERCEIRO
D. Pablo Fernández López

VOGAL QUINTO
D. Manuel Caride González

VICEDECANO
D. Ernesto Remeseiro de Nozal

VICESECRETARIA
Dª Mercedes Díaz Fortes

INTERVENTOR
D. Pedro José Rodríguez Seoane

VOGAL SEGUNDO
Dª Belén Pérez Rodríguez

VOGAL CUARTO
D. Ramón Docampo Alonso

Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo © 2014-2021. Todos os dereitos reservados.